Kategoriler

01.08.2022-31.07.2023 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MARMARAEREĞLİSİ EMLAK KONUT VİLLA VE SOSYAL TESİSLERİ KAT MALİKLERİ

01.08.2022-31.07.2023 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

                                                                                                                                                                                               12.08.2023

 1. Yönetim kurulu başkanı Enver GÜZEL açılış konuşmasında site sakinlerine hoş geldiniz dedi. Genel kurulumuzun sitemize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
 2. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal marşımız okundu.
 3. Divan heyeti seçilmesi için1(bir) önerge verildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Divan kurulu başkanlığına Mustafa ÖZDEMİR, yazman üyeliğe Behçet VATANSEVER, oy sayım üyeliğine Hüseyin ERGÜN oy birliği ile seçildi. Seçilen divan heyeti hazirun (cetvelinden) tutanağından genel kurula katılan kat maliklerini (site sakinlerini) sayarak divan başkanı Mustafa ÖZDEMİR toplantıya 110 asil, 77 vekil katılımı ile toplam 187 site sakininin katılımı olduğunu söyledi. Gündem gereği divan heyetine (kuruluna) tutanakların, genel kurula sunulan evrakların imzalama yetkisi verilmesi oylandı. Divan heyetine (kuruluna) tutanakları, evrakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
 4. Gündemin 4ncü maddesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı Enver GÜZEL yönetim kurulu faaliyet raporunun ve gelir gider hesap tablosunun yazılı olarak site sakinlerine dağıtıldığını söyledi. Kendisi yönetimde görev aldığı başkanlık yaptığı dönem içerisinde yapılan faaliyetleri işleri görsel bir sunum ile site sakinlerine anlattı. Elektrik alt yapısında yapılan çalışmalar, yenilenen trafolar, arıtma ünitelerinde yapılan çalışmalar, havuzlarda yapılan çalışmalar, su tesisat alt yapısında yapılan çalışmalar, spor kompleksinde yapılan çalışmalar, peyzaj işlerinde yapılan çalışmalardan tek tek bahsederek kamera sistemi dahil bu hizmetlerin site personeli marifeti ile alt yapısı yapılıp sitemize ne kadar tasarruf sağladığını söyledi. Kendisini dinledikleri için site sakinlerine teşekkür etti. Site yönetim kurulu muhasip üyesi Murat ÖZDEMİR söz aldı. 01.08.2022-31.07.2023 dönemi gelir gider hesap tablosunu okudu. Bu tablonun yazılı olarak site sakinlerine dağıtıldığını söyledi. Kendilerini dinledikleri için site sakinlerine teşekkür etti.
 5. Gündemin 5inci maddesine geçildi. Denetim kurulu üyesi Orhan ERMEK söz aldı. Denetleme kurulu faaliyet raporunu okudu. 01.08.2022-31.07.2023 döneminde tutulan defter ve kayıtların harcamalarda alınan belgelerin resmi usulüne uygun olduğunu idari yönden herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Divan başkanı faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporu hakkında söz almak isteyen site sakini olup olamadığını sordu. Divana verilen önergeyi okudu. Verilen önergede genel kurulda söz almak isteyen site sakinlerinin siteye aidat veya yatırım bütçesinden dolayı borcunun olup olmadığını beyan etmesi oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. 7 site sakinimiz faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporuna görüş bildirmek için konuşma talebinde bulundu.

Yusuf ÖZTÜRK söz alıp borcunun olmadığını beyanında bulundu. Arıtmalarla ilgili sıkıntının olduğunu, 2 nolu kapının niçin açılmadığını, siteye borcu olan kişilerin site sakinlerine duyurulması gerektiğini, bedelini karşılayarak site içerisindeki yolların yapılması gerektiğini söyledi, teşekkür etti.

Tamer SANCAR söz alıp, borcunun olmadığını beyan etti. Çalışan personelin yetersiz olduğunu, meslek lisesi müdürü ile görüştüğünü yatacak yer temin edilirse yaz sezonunda öğrenci gençleri sitemizde çalıştırabileceğimizi, bahçe sulamada kullanılan suların koktuğunu, villalardaki arızaların site personeli tarafından yapılmadığını, aidatları niçin ödüyoruz,  avizemiz, musluğumuz personel tarafından değiştirilmez yapılmazsa dedi. Teşekkür etti.

Ali ELDEMİR söz alıp siteye borcunun olmadığını beyan etti. Şimdiye kadar emlak vergisinin ödenmediğini, niçin bu sene emlak vergisi ödendiğini, havuz giderlerinin geçen sene ile bu sene aynı olduğunu nedenini, araç giderinin fazla olduğunu nedeninin açıklanmasını istediğini söyledi. Teşekkür etti.

Gül DARI söz aldı. Borcunun olmadığını beyan etti. Yağmur yağdığı zaman evinin önünde su birikintisi olduğunu. Kamera sistemi olduğu halde çevre korkuluk demirlerinden giren olduğunu görüp yönetim ofisine bildirdiğini söyledi. Teşekkür etti.

Nevin GANİOĞLU söz aldı, borcunun olmadığını beyan etti. Site yönetim planına aykırı çarpık yapılaşma olduğunu bu durumu yönetime yazılı olarak bildirdiğini bir sonuç alamadığını söyledi. Arıtmalardan gelen suyun koktuğunu, güvenlik konusuna önem verilmesi gerektiğini söyledi. Teşekkür etti.

Burhan KARAİBRAHİMOĞLU söz aldı. Borcunun olmadığını beyan etti. Havuzlara yapılan gölgeliklerin basit olduğunu, aidatların aynı kalması gerektiğini, çöp konteynırlarının etrafına yapılanların iyi olmadığını, kendisinin mali müşavir olduğunu ve bütçe yapımında kendisinden destek alınmadığını söyledi. Teşekkür etti.

Serkan AVŞAROĞLU söz aldı. Borcunun olmadığını beyan etti. Sitenin önceki dönemlerde daha iyi olduğunu, çocuklar için aktiviteler yapılması gerektiğini, yolların acil yapılması gerektiğini belediyeye güvenmediğini kendi içimizde para toplayarak yollarımızı yaptıralım dedi. Teşekkür etti.

Sorulan sorulara ve yapılan eleştirilere cevap vermek için yönetim kurulu başkanı Enver GÜZEL söz aldı.

Arıtma sularındaki kokunun giderilmesi için otomatik klor arıtma ünitesinin kurulduğunu, arıtma ünitesindeki eksikliklerin tespit edilip yapılacağını, bölgemize kanalizasyon şebekesinin kurulma aşamasında olduğunu, 3 yıllık bir dönem içerisinde arıtmaya gelen atığın şebekeye deşarj edileceğini söyledi.

Her yıl emlak vergisinin ödendiğini daha önceki yıllar vergi miktarı az olduğu için site sakinlerimizin dikkatinden kaçabileceğini bu yıl gelen zamlardan dolayı verginin çok olduğu için işletme bütçesinde ayrı kalem olarak yazıldığını söyledi.

Daha önceki yönetimlerde site içerisindeki yolların asfalt yapılması ile çalışma yaptıklarını kendilerinin de bu konuyu titizlikle takip ettiklerini, asfaltın çok maliyetli olduğunu villa başına 11.500,00 TL civarında bir  maliyeti olduğunu, bundan dolayı belediyeye yaptırmaya çalıştıklarını söyledi. Bir sefere mahsus ikametgahlarımızı  Marmaraereğlisine aldırdığımız zaman bu sıkıntılarımızı daha kolay çözebileceğimizi söyledi. Bir site sakinimiz asfaltın bedelini biz ödeyelim deyince Enver GÜZEL  toplantıya katılan site sakinlerine sordu. 11.500,00 TL ödeyerek asfaltı biz yaptıralım diyen site sakinlerimiz ellerini kaldırsın deyince sadece 5 site sakinimiz ellerini kaldırdı. Borçluların siteye duyurulmasının kanunen yasak olduğu için site sakinlerinize duyurulmadığını bazı site sakinlerimizin  geciktirerek ödediğini 130 site sakinimizin  272.064,00TL borcu olduğunu söyledi. Havuz kimyasal bedelinin geçen dönemle  aynı olmasının nedenini bu sene sıvı kloru peşin para ile ana üreticiden alındığı için olduğundan bahsetti. Havuz gölgelikleri, çarpık yapılaşma, araç giderleri, 2inci kapının neden açılmadığı konularına cevap vererek teşekkür etti.

 1. Gündemin 6ıncı maddesine geçildi. Yönetin kurulu faaliyet raporu site sakinlerinin ibrasına sunuldu. Faaliyet raporu oy çokluğu ile ibra edildi. Denetleme kurulu raporu site sakinlerinin ibrasına sunuldu, oy çokluğu ile ibra edildi. 01.08.2022-31.07.2023 dönemi hesap dökümü site sakinlerinin ibrasına sunuldu. Oy çokluğu ile ibra edildi.
 2. Gündemin 7inci maddesine geçildi. Gündemin yedinci maddesinde olan güvenlik sebebi ile site sakinlerinin en fazla 3(üç) aracının  plaka tanımlama sistemine kaydı site sakinlerinin oylarına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
 3. Gündemin 8inci maddesine geçildi. Gündem maddesinde belirtilen kiralanan villalarda kalacak kişi sayısının en fazla 7 kişi olması bu konunun kontrolü için site yönetimine yetki verilmesi site sakinlerinin oylarına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
 4. Gündemin 9uncu maddesine geçildi. Divana 3 önerge verildi. 1inci önergede sitemize aidat ve yatırım  bütçesine borcu olan site sakinlerinin yönetim ve denetim kurullarında  görev almamaları önergesi site sakinlerinin oylarına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

2inci önergede yönetim kurulu üyelikleri için verilen listede isimleri yazılı olan

 

YÖNETİM KURULU  ASİL ÜYELİKLERİNE                      YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

 1. D Adası 8897 parsel Orhan ERMEK                 1. D Adası 8897 Parsel Erol HOÇUR
 2. D Adası 8897 Parsel Murat ÖZDEMİR            2. D Adası 8897 Parsel Serpil EYİOL
 3. E Adası 8898 Parsel Sinan TOZBEY                  3. E Adası 8898  Parsel Nurcan TİRYAKİ
 4. F Adası 8899 Parsel Alper DOĞAN                  4. F Adası 8899 Parsel Seval KAYA
 5. G Adası 8900 Parsel Ferit ÖZCAN                    5. G Adası 8900 Parsel Ümran KONUKSEVER
 6. H Adası 8901-8903 Parsel Nejla GÖKMEN   6. H Adası 8901-8903  Parsel İnci ERDOĞAN
 7. I Adası 8902 Parsel Sunay ÇALIŞIR                  7. I Adası 8902 Parsel Gönül DELİOĞLU

 

Yönetim kurulu üyeliği için başka önerge verilmediği için site sakinlerinin oylarına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Denetim kurulu üyelikleri için divana 1 önerge verildi. Önergedeki listede yer alan isimler

 

DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE                  DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

 1. D Adası 8897 Parsel Hasan ÇETLİ                     1. D Adası 8897 Parsel Yılmaz ENGİN
 2. D Adası 8897 Parsel Ergüder AYAS                 2. F Adası 8899 Parsel Sezai GÜLER
 3. E Adası 8898 Parsel Bahadır ÇINAR                3. I Adası 8902 Parsel Mesude ERZURUM

 

Denetim kurulu üyelikleri için başka önerge verilmediği için site sakinlerinin oylarına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

 1. Gündemin 10uncu maddesine geçildi. Sitemizde acil yapılması gereken demirbaş onarımları, arıtma katı atık çekimi ve izolasyonu, arızalı elektrik hattı yenilenmesi için kablo alımı, cadde aydınlatma direklerinde armatür değişimi, araç yenilenmesi için verilen önergede belirtilen yatırım bütçesi olarak 443 villa için 2.000,00 TL, 1 büyük dükkan için 2.000,00 TL, 5 küçük dükkan için 1.500,00TL, 4 küçük dükkan için 1.000,00 TL

Bedellerinin Ekim 2023 ayında 1.000,00 TL, Kasım 2023 ayında 1.000,00TL olarak 2 seferde dükkanlar içinde aynı tarihte 2 seferde toplanması site sakinlerinin oylarına sunuldu. 35(otuzbeş) hayır oyuna karşı 152(yüzelliiki) evet oyu ile kabul edildi.

 1. Gündemin 11inci maddesine geçildi. 01 ağustos 2023-31 Temmuz 2024 dönemi için işletme projesinde belirtilen  villa , büyük dükkan, küçük dükkan  aidat belirlenmesi için divana 2 önerge verildi.

Birinci önergede villa başına ayda 1.250,00 TL aidat toplanması site sakinlerinin oylarına sunuldu. Oy çokluğu ile reddedildi. Kabul görmedi.

İkinci önergede sunulan 433 villa için aylık 2.500,00 TL, 10 villa için aylık 1.250,00TL, 1 büyük dükkan için aylık 2.250,00 TL, 5 küçük dükkan için aylık 800,00TL, 4 küçük dükkan için aylık 600,00TL site sakinlerinin oylarına sunulmak üzere açıklandığında bazı site sakinlerinin tepkileri ile karşılaşıldı. Yeni seçilen yönetim kurulu başkanı Orhan ERMEK söz aldı. Tahmini işletme bütçesini açıkladı. Ülke genelinde hangi ürüne ne kadar zam geldiğini asgari ücret artışlarını ocak 2024 ayında daha ne kadar zam geleceğinin bilinmediğini ayda 2.500,00TL ve bu rakamın altında bir  aidatla sitemizi yönetebilecek site sakinimiz var ise yönetim kurulundan çekilerek o site sakinimizi destekleyeceğini hatta ayda 500,00TLdaha toplanan aidattan fazla vereceğini söyledi. Enver GÜZEL söz alarak asgari ücret Ocak 2022 ayında  net 4.253,40 TL iken yılda iki kez arttırılarak, temmuz 2023  ayında net 11.402,32TL ye çıkmıştır. Asgari ücrette olduğu gibi her harcama kalemine %100 ün üzerinde zam gelmiştir dedi. Müzakereler bitince divan başkanı önergeyi site sakinlerinin oylarına sundu. 35 (otuzbeş) hayır (red) oyuna karşılık 152(yüzelliiki) evet oyu ile önerge kabul edilmiştir.

 1. Gündemin 12inci maddesine geçildi. Divana 5(beş) önerge verildi. Divan başkanı önergeleri tek tek okudu. Site sakinleri toplantıdan çoğu ayrıldığı için önergeleri oylamaya sunamadı. Sadece 12nci madde ve 13üncü gündem maddesinde belirtilen aylık aidatlardan her ay kıdem tazminat fonuna 100,00 TL ayrılmasına ve site yönetim kuruluna bankalardan promosyon alma yetkisi verilmesi konusunu oylamaya sundu. Toplantı salonunda kalan mevcudun oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Divan başkanlığına Burhan KARAİBRAHİMOĞLU tarafından verilen dilekçe divan heyeti tarafından imzalanıp, dosyaya kondu.
 2. Gündemin 14üncü maddesine geçildi. Dilek ve temenniler bölümünde yönetim kurulu üyesi Orhan ERMEK söz aldı. Niçin yönetimde görev almak istediğini, kendisinin de bir site sakini olduğunu, kendisinin de az aidat ödemek istediğini ancak günümüz koşullarında siteye iyi hizmet edebilmek için her şeyin ederinin doğru hesaplanması gerektiğini, konuşmaları esnasında birileri üzdü ise özür dilediğini , kendileri ve arkadaşlarına güvenip yönetim kurulu üyeliğine seçtikleri için site sakinlerine teşekkür etti.
 3. Gündemin 15inci maddesine geçildi. Divan başkanı Mustafa ÖZDEMİR katılımlarından dolayı site sakinlerine teşekkür etti. Genel kurulumuz sitemize hayırlı olması temennisinde bulunarak genel kurul toplantısını kapattı.

 

                                                                                                                                                                                 12.08.2023

  

 

 

                        

 

 

Marmara Ereğlisi Emlak Konut Villaları Site Yönetimi Adres: Dereağzı Mahallesi 7004 Sokak No: 12 Marmara Ereğlisi Tekirdağ Türkiye
0282 623 69 72
info@emlakkonutvillalari.com
www.emlakkonutvillalari.com ©
X