Kategoriler

01.08.2019-31.07.2020 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MARMARAEREĞLİSİ  EMLAK KONUT VİLLA VE SOSYAL TESİSLERİ KAT MALİKLERİ 01.08.2019-31.07.2020 YILI (DÖNEMİ) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

                                                                                                                                                                   15.08.2020

                                                                                                                                                                         23:55

 

 1. Yönetim kurulu başkanı Ruhi KANBUR açılış konuşmasında sitemizde yönetim kurulu başkanlığı yaparak sitemize emeği geçen merhum Kemal KAYAÖZÜ, yönetim kurulu üyeliği yapan merhum Erdal GÖKMEN ve vefat eden diğer site sakinlerimize Allah’tan rahmet ailelerine baş sağlığı diledi. Sitemizde rahmetli Bülent BEYAZ Bey ile başlayan, kendisi ile devam eden yenileme ve değişim çalışmaları sonucunda sitemiz bölgemizde örnek alınan bir site konumuna geldiğini, bundan sonra göreve gelecek site sakinlerinin de sitemizi daha üst düzey noktalara getireceğine inancının tam olduğunu söyledi.
 2. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal maaşı okundu.
 3. Divan heyeti seçilmesi için 1 önerge verildi. Verilen önergenin oylamasında divan bakanlığına Ali  BOYRAZ, yazman üyeliğine Tülay MAVİ, oy sayım üyeliğine Hüseyin ERGÜN oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine (kuruluna) tutanakların imzalanması için imza yetkisi oy birliği ile verildi. Divan başkanı Ali BOYRAZ genel kurula 81 asil 46 vekil toplam 127 site sakininin katılımı olduğunu söyledi.
 4. Gündemin 4üncü maddesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı Ruhi KANBUR faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporu okunduktan sonra yönetim kurulu üyesi Özcan SEYLİGLİ’nin sitemiz alt yapısı ile ilgili yapılan ve yapılması gereken işler hakkında teknik bilgi vereceğini söyledi. Yönetim kurulu üyesi Özcan SEYLİGLİ söz aldı. Sitemizde 2 adet arıtma ünitesi, 5 adet havuzun olduğunu bu tesislerin elektrik tesisatlarının can güvenliğimiz için değişmesi, yeniden dizayn edilmesi gerektiğini, ilave kaçak akım röleleri konması gerektiğini, 2 nolu arıtma ünitesine yeni pano ve elektrik sistemi yenileme işinin yapıldığını söyledi. Diğerlerinin de yapılabilmesi içinde yatırım bütçesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayrıca sitemizdeki mevcut tesislerde mekanik olarak yedek parça sorunu yaşandığını da söyledi.
 5. Gündemin 5inci maddesine geçildi. Yönetim kurlu üyesi Bilgin BİRBEN gelir-gider hesaplarını okudu.
 6. Gündemin 6ncı maddesine geçildi. Denetleme kurulu üyesi Celal ÖZAL denetim kurulu raporunu okudu.
 7. Divan heyetine verilen önerge ile sitemize aidat ve benzeri borcu olan maliklerin site yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görev alamamaları, konuşmak için kürsüye geldiklerinde borcunun olup olmadığını dekare etmeleri önerildi. Önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi
 8. Gündemin 7inci maddesine geçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bütçe ile ilgili konuşmak isteyenlerden G.A1.18 Bahadır ÖZAY söz aldı; sitemizde covid-19 salgını için önlemler alınmadığını, 30 kişiden fazla çocukla oyunlar oynatıldığını, sitemiz havuzlarının kapalı olmasının sağlık bakanlığının pandemi önlemleri kapsamında resmi ilanı olmadığı halde yapıldığını, bu nedenle aidat iadesi talep ettiğini, güvenlik personelinin yetersiz olduğunu, güvenlik için sitemize kamera sisteminin kurulması gerektiğini, site içinde motosiklet kullanılmasının yasaklanmasını, kır bahçesinde şans oyunlarının (okey, tavla) oynandığını bunun açık alanda değil de kapalı alanda oynanabileceğini söyledi.

Yönetim kurulu başkanı Ruhi KANBUR söz aldı; Bahadır  ÖZAY ile karşılıklı konuştuklarını havuzların teknik alt yapısının havuzların açılmasına uygun olmadığını ifade etti. 80 asil , 20 yedek üye ile genel kurul yapıldığını halde sezon başlangıcında 100 kişi ile toplantı yapıp doktor komşularımızda toplantıda site sakinlerimize bilgi vererek havuzların kullanılmasının virüs ile mücadelede uygun olmadığı kararı alınarak, havuzların açılmadığını söyledi. Havuzlar kullanılmadığı için aidat iadesinin olamayacağını kullanılmayan paranın bir sonraki döneme devrolduğunu belirtti. Aidat iadesi konusunda diğer site sakinlerinden de ben futbol sahasını kullanmıyorum, tenis kortunu kullanmıyorum ve benzeri yerleri kullanmadıkları için aidat iadesi talepleri olabileceğini bunların mümkün olmadığını, bu yönetim kurulu üyeliği görevinin emeğe saygı ile sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi. Kır bahçesinde site sakinlerinin gayet rahat mutlu bir şekilde oturduğunu, özel güvenlik ve kamera konusununda aidat artırımlarının ve bütçe meselesi olduğunu söyledi. Virüs salgınından korunmak;  alınan tedbirlerle birlikte kişilerin bilinçli korunması ile olabileceğini söyledi.

 • I.A1.68 Hasan Tahsin DENEÇ söz aldı: olağan genel kurullarımızın temmuz ayı ortalarında yapıldığında, genel kurullara katılımların daha çok olabileceğini söyledi. Genel kurul toplantılarımız temmuz ayına alınabilir mi? Dedi.

Yönetim kurulu başkanı Ruhi KANBUR söz aldı. Genel kurullara katılımın az olmasından dolayı Hasan Bey’e katıldığını ancak genel kurulların temmuz ayına alınmasının yönetim planı değişikliği ile olacağını, bu değişikliğin yapılabilmesi için toplantıda 5/4 çoğunluğun sağlanmasının çok zor olduğunu söyledi. Site sakinlerinin evde olduğu halde toplantılara iştirak etmediğini söyledi.

 • F.A2.09 Yusuf ÖZTÜRK söz aldı: kıdem tazminat fonunun diğer para ile birleştirilmeyip ayrı olması usul olarak daha iyi olurdu dedi. Site borcu olan maliklerin bilmek istediklerini siteye duyurulması gerektiğini söyledi.

Divan başkanı Ali BOYRAZ söz aldı; sitemizde çalışan sayısının belli olduğunu birçok elemanın uzun süre çalıştığını herkesin kıdem tazminat fonundaki paranın ne kadar olabileceğini tahmin edebilir dedi. Geçmiş dönemlerde site sakinlerinin devreden aidat borçlarının daha yüksek olduğunu, hukuk servisinin iyi çalışıp tahsilatları iyi yaptığını söyledi.

Yönetim kurulu başkanı Ruhi KANBUR söz aldı; toplanan aidatlardan 20,00 TL’sinin hiç kullanılmadan kıdem tazminat fonuna aktarıldığını, alacaklarımızın borçlulardan gecikme faizi ile tahsil edildiğini söyledi.

 • F.A1.36 Serkan AVŞAROĞLU söz aldı; ortak alanların kullanımı ile konuşacaktım. Şimdiye kadar cevaplandı dedi. Çocuk parkının bakıma ihtiyacının olduğunu, oyun gruplarının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Site sakinlerinin ortak alandaki ağaç benim şeklinde sahiplendiklerini şerefiye bedellerinin satışta olup, aidatta olmadığını yeni yönetim kurulunun aidat belirlemede bir çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Yönetim kurulu başkanı Ruhi KANBUR söz aldı; çocuk parkı ile ilgili konuşmacıya katıldığını çocuk parkında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi. Diğer sorunun komşuların birbiri ile iletişim eksikliklerinden kaynaklandığını belirtti.

 • G.A1.31 Cansu VATANSEVER söz aldı; Bahadır Beyin konuşmasını destekliyorum dedi. Bahadır Beyi tebrik etti. Kendisini mikrobiyoloji uzmanı olduğunu söyledi. Havuzların açılmasını talep etmediğini ama havuzların açılmama nedeni olarak site yönetimi tarafında kendilerine verilen bilgilerin bir dayanağı olmadığını açılmama nedeni olarak site sakinlerine sunulan maddelerin doğruluğuna ait belge talep ettiğini bu belgelerin kendisine verilemediğini söyledi. Bölgemizde havuzu açık olan 4, 5  site ismini söyledi. Sitenin 2nci kapısının açılmamasından şikayetçi olduğunu  site içerinde trafik yoğunluğu oluşturduğunu söyledi. Site sakinleri ile iletişimi kolaylaştırmak için bir whatsapp grubu kurulmasını önerdi. Diğer sitelerde kiracı olmadığını bizim sitede de villaların kiraya verilmemesi konusunda bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi.

Yönetim kurulu başkanı Ruhi KANBUR söz aldı; Cansu VATANSEVER hanımefendi ile yönetim olarak görüştüklerini havuzlarımızın teknik alt yapısı eksikliğinden açılamadığını, alt yapı eksikliğinden dolayı doğabilecek bir sıkıntının yönetimin sorumluluğunda olduğunu havuzlardaki eksikliklerin tamamlanıp, önümüzdeki dönem açılacağını söyledi. Bölgemizde 100 üzerinde site olduğunu bu siteler üst birliğinin de başkanı olduğunu sitelerin yönetim kurulu başkanları ile toplantılar yapıldığının ortak görüş olarak virüs salgınında korunmak amacı ile 4, 5 site hariç havuzlarını açmama kararı çıktığını söyledi. Açılan sitenin birinde de sosyal mesafeye uyulmadığını ve sen gireceksin, ben gireceğim tartışması yüzünden kavga çıkıp adliyelik olduğunu söyledi. Kiracılar konusunda da sitemizde komşuluk ilişkilerinin zayıf olduğunu herkesin bu konuda komşusunu uyarması gerektiğini villaların kiraya verilmemesi konusunda yönetimin bir yetkisinin olmadığını söyledi. Bu konularda neler yapılabileceği konusunda tecrübe sahibi  olan site sakinlerimizi bilgilendirme yapmaları için yönetim ofisine beklediklerini söyledi.

 1. Gündemin 8ncu maddesine geçildi. Yönetim kurulunun ibrası oylandı.2 hayır oyuna karşılık 125 evet oyu ile, oy çokluğu ile yönetim kurulu ibra edildi. Denetim kurulunun ibrası oylandı. 2 hayır oyuna karşılık 125 evet oyu ile, oy çokluğuyla denetim kurulu ibra edildi. 01.08.2019-31.07.2020 dönemi hesap dökümünün ibrasına geçildi. Hesap dökümü oy birliği ile ibra edildi.
 2. Gündemin 9ncu maddesine geçildi. Konuşmak için söz alan yönetim kurulu üyesi Özcan SEYLİGLİ sitemizdeki arıtmalar ve havuzların alt yapı eksikliğinden dolayı ölüm riski taşıyoruz bu tesislerdeki ekipmanların deforme olduğu için değişime ihtiyacı var. Bu değişimin mutlaka yapılması gerektiğini yapmak içinde yatırım bütçesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Kendisinin villasını sattığını siteden ayrılacağını ama sitemizin ihtiyacı olan teknik konularda her zaman burada olacağını çünkü siteyle gönül bağı olduğunu söyledi. Bu konu ile ilgili söz alan Yusuf ÖZTÜRK arıtmalar ve havuzlar sitemizin olmazsa almazı dedi. Havuzlarda ve arıtmalarda deforme olan malzemelerin mutlaka yenilenmesi gerektiğini ve talep edilecek yatırım bütçesine ihtiyaç olunduğunu verilmesi gerektiğini söylendi.
 3. Gündemin 10uncu maddesine geçildi. 01.08.2020-31.07.2021 dönemi işletme projesinin bütçesi için talep  edilen önerge ve yatırım bütçesi için  talep edilen önerge divana sunuldu, ayrı ayrı oylandı. İşletme projesinin bütçesi için verilen önerge 01.08.2020-31.07.2021 dönemi için 433 villa için aylık 400, 00 TL, 10 adet villa için aylık 200,00 TL, 1 adet büyük dükkan için aylık 400,00 TL, 5 adet 21 m2lik dükkan için aylık 135,00 TL, 4 adet 10m2lik dükkan için aylık 75,00 TL 1 kişinin hayır oyuna karşılık 126 kişinin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yatırım bütçesi için verilen önergede  300 TL eylül 2020 ayında 150,00TL , ekim 2020 ayında 150,00 TL ödeme şekli ile 15 hayır oyuna karşılık 112 evet oyu ile kabul edildi.
 4. Gündemin 11nci maddesine geçildi. 01.08.2020-31.07.2021 dönemi yönetim kurlu üyelikleri için divana 1 önerge verildi. Divana verilen önerge oylandı. 1 hayır oyuna karşılık 126  evet oyu ile ;

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE

 1. D Adası 8897 parsel                           Enver GÜZEL
 2. E Adası 8898 parsel                           Yavuz GEZER
 3. F Adası 8899 parsel                           Bülent SÖĞÜT
 4. G Adası 8900 parsel                           Taner ŞANSAL
 5. H Adası 8901-8903 parsel                 Hakan SARIAL
 6. I Adası 8902 parsel                            Ahmet KARAKURT
 7. I Adası 8902 parsel                            Bilgin BİRBEN

            

YÖNETİM KURULU  YEDEK ÜYELERİKLERİNE

 1. D Adası 8897 parsel                           Mehmet ÇALIŞKAN
 2. E Adası 8898 parsel                           Ali EDEMİR
 3. F Adası 8899 parsel                           Rüveyda SÖNMEZ
 4. G Adası 8900 parsel                          Erdinç ADANA
 5. H Adası 8901-8903 parsel                 Birol KAHVECİ
 6. I Adası 8902 parsel                            Mesude ERZURUM
 7. I Adası 8902 parsel                            Tülay MAVİ

Seçildiler.

01.08.2020-31.07.2021 dönemi denetim kurulu üyelikleri için divana bir önerge verildi. Divana verilen önerge onaylandı.1 hayır oyun karşılık 126 evet oyu ile;

 

                                    DENETLEME KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE

 1. F Adası 8899 parsel                            Ruhi KANBUR
 2. F Adası 8899 parsel                            Mehmet Sıraç SULHAN
 3. D Adası 8897 parsel                           Ergüder AYAS

 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

 1. I Adası 8902 parsel                            Saim Oğuz ÇOŞKUN
 2. D Adası 8897 parsel                           Erhan UÇAN
 3. G Adası 8900 parsel                           Ferit ÖZCAN

Seçildiler.

 1. Gündemin 12nci maddesine geçildi. Dilek ve temenniler bölümünde  site sakinimiz Tülay MAVİ söz aldı. Sokak hayvanlarının beslenmesi ve kısırlaştırılması konusunda site sakinlerinden destek istedi.
 2. Gündemin 13ncü maddesinde kapanış konuşmasında Enver GÜZEL söz aldı. Sitemizi daha güzel, daha sosyal, daha yaşanabilir yapmak için eksiklerin neler olduğunu gözlemlediğini bu eksiklerin giderilmesi için önümüzdeki dönem yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte gayret gösterip çalışacağını söyledi. 1 adet arıtma ve 5 adet havuz ünitesinin bütçenin yettiği kadar yapılması  gereken tadilatlarının yapılacağını söyledi.  Kendisi ve arkadaşlarına güvenip destek verdikleri için bütün site sakinlerine teşekkür etti.

Divan başkanı başka söz almak isteyenin olup olmadığını sordu, söz alınmayınca toplantıya katılan site sakinlerine teşekkür ederek, toplantının bittiğini ilan etti.

 

Marmara Ereğlisi Emlak Konut Villaları Site Yönetimi Adres: Dereağzı Mahallesi 7004 Sokak No: 12 Marmara Ereğlisi Tekirdağ Türkiye
0282 623 69 72
info@emlakkonutvillalari.com
www.emlakkonutvillalari.com ©
X