Kategoriler

01.08.2017-31.07.2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Resim

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MARMARA EREĞLİSİ EMLAK KONUT VİLLALARI
01.08.2017-31.07.2018 YILI (DÖNEMİ) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 1. Yönetim kurulu başkanı Ruhi KANBUR açılış konuşmasını yaptı.
 2. Saygı duruşu yapıldı, istiklal marşı okundu.
 3. Divan heyeti seçilmesi için 2 önerge verildi. 1inci önerge Yüksel YILMAZ, Ahmet KARAKURT, Mustafa ÖZDEMİR 2inci önerge Ali ERKAN, Behçet VATANSEVER, Nilay ATAŞER . Divan heyeti seçilmesi oylamasında 1inci önergede adı geçen üyeler 207 oy, 2inci önergede adı geçen üyeler 118 oy aldı. 1inci önergede adı geçen üyeler Yüksel YILMAZ, Ahmet KARAKURT, Mustafa ÖZDEMİR oy çokluğu ile divan heyetine seçildi.
 4. Divan heyetine (kuruluna) tutanakları imzalaması için yetki verilmesi oylandı. Tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Divan heyeti genel kurula 118 asil, 208 vekil toplam 326 katılımın olduğunu bildirdi.
 5. Gündemdeki 14ncü maddenin 9ncu maddeden sonra 10ncu madde olarak görüşülmesi önerge olarak divana verildi. Önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
 6. Gündemin 4ncü maddesine göre yönetim kurulu başkanı faaliyet raporunu okudu.
 7. Gündemin 5nci maddesine göre yönetim kurulu üyesi Bilgin BİRBEN gelir-gider hesaplarını okudu.
 8. Gündemin 6ncı maddesine göre denetim kurulu raporu denetçi Sinan ÖKSÜZ tarafından okundu.
 9. Divan heyetine verilen 2 önerge okundu.
 • 1nci önergede aidat borcu olan bağımsız bölüm maliklerinin; site yönetim kurulu ve denetim kurulunda görev almamaları önerildi. Önerge oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
 • 2nci önergede, site ortak alanlarının kamera ile denetlenip incelenmesi için yatırım bütçesi olarak kamera sistemi kurulması bedelinin bütçeye eklenmesi ve siteyi zarar veren kat maliklerinin zararının yasal yollardan tahsisi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
 1. Gündemin 7nci maddesine geçildi. Site sakini Yavuz GEZER söz aldı. Yöneticiler ve çalışanlar hakkında beğeni ve eleştirilerini anlattı. Sitemizde mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmek için hiçbir site sakininin belgesiz delilsiz herhangi birine olumsuz bir ithamda bulunmaması gerektiğini söyledi. Sitemizi yönetme ve denetleme yetkisi verdiğimiz kişilere güvenilmesi gerektiğini hatırlattı.

Site sakini Ferit ÖZCAN söz aldı. Çocuk parkımızın bakımsızlığından ve kalitesizliğinden, havuzlarımıza site dışından gelenlerin olduğundan denetim yetersizliğinden  eleştiri yaptı.

Site sakinimiz Yusuf ÖZTÜRK söz aldı. Kira gelirlerinin akıbetini sordu. Yatırım bütçesinin genel kurulda görüşülmesini talep etti.

 1. Gündemin 8nci maddenin görüşülmesine geçildi.
 • 08.2017-31.07.2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ibrası oylandı, 204 evet oyu ile , oy çokluğu ile ibra edildi.
 • 08.2017-31.07.2018 yılı gelir-gider raporu ibrası oylandı, 204 evet oyu ile, oy çokluğu ile ibra edildi.
 • 08.2017-31.07.2018 yılı denetleme raporu ibrası oylandı, 204 evet oyu ile, oy çokluğu ile ibra edildi.
 1. Yapılan eleştirileri cevaplamak için yönetim kurulu başkanı Ruhi KANBUR söz aldı. Eleştirileri cevapladı. Her türlü bilginin istendiği zaman yönetim ofisinden alınabileceğini vurguladı.
 2. Gündemin 9ncu maddenin görüşülmesine geçildi, oya sunuldu. Kıdem tazminat fonunun devamı oy birliği ile kabul edildi.
 3. Gündemin 14ncü maddesine geçildi. Yönetim kurulu ve denetim kurulu adaylıkları için 2 adet önerge divana sunuldu.
 • 1nci listede yer alan yönetim kurulu adayları adına Ruhi KANBUR projelerini anlattı.
 • 2nci listede yer alan yönetim kurulu adayları adına T. Ogün BİLİM projelerini anlattı.

Gündemin 14ncü maddesi gereği yönetim ve denetim kurulu seçimi için oylamaya geçildi. 1nci liste 202 (ikiyüziki) 2nci liste 124 (yüzyirmidört) oy aldı.

 • Yönetim kurulu üyelikleri için 1nci listede 202 (ikiyüziki) oy alan ;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE

 1. F adası 8899 parsel Ruhi KANBUR
 2. F adası 8899 parsel Bülent SÖĞÜT
 3. H adası 8901-8903 parsel Yalçın SELVAN
 4. I adası 8902 parsel Ahmet KARAKURT
 5. I adası 8902 parsel Bilgin BİRBEN
 6. I adası 8902 parsel Yağmur KATİPOĞLU
 7. G adası 8900 parsel Mustafa ÖZDEMİR
 8. D adası 8897 parsel Enver GÜZEL
 9. E adası 8898 parsel Hayrettin DEMİR

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

 1. I adası 8902 parsel Atila KILIÇ
 2. D adası 8897 parsel Özcan SEYLİGLİ
 3. D adası 8897 parsel Ümit Özay ÖZTÜRK
 4. H adası 8901-8903 parsel İzzet EYÜP
 5. H adası 8901-8903 parsel Alp BOLAY
 6. F adası 8899 parsel Fulya EROL
 7. G adası 8900 parsel Şefika KARAKURT
 8. G adası 8900 parsel Gamze TELLİ
 9. E adası 8898 parsel Nuriye AKÇA

Oy çokluğu ile seçildi.

 • Denetim kurulu üyelikleri için 1nci listede 202 (ikiyüziki) oy alan ;

DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE              

 1. I adası 8902 parsel Sinan ÖKSÜZ
 2. I adası 8902 parsel Meril ERGİN
 3. D adası 8897 parsel İsmail BALBAĞ

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE             

 1. I adası 8902 parsel Saim Oğuz ÇOŞKUN
 2. F adası 8899 parsel Cevat BAŞYİĞİT
 3. D adası 8897 parsel Erhan UÇAN

 

Oy çokluğu ile seçildi.

 1. Gündemin 10ncu maddesinin görüşülmesi geçildi. Sitemizdeki 2 adet arıtma tesisinin, 7650m kanalizasyon hattının, 153 adet kanalizasyon bacasının temizlettirilmesi bedelinin yatırım bütçesi olarak, bütçeye eklenmesi ve yaptırılması işi oylandı. Oy çokluğu ile kabul edildi.
 2. Gündemin 11nci maddesine geçildi. Sitemizin araç yollarının asfaltlanması ve tretuvar taşlarının yapılması konusu yönetim kurulunun ön çalışma yapması için ileri ki bir tarihe ertelendi.
 3. Gündemin 12nci maddesi görüşüldü. Site yönetim planına aykırı yapıların kaldırılması için yasal (hukuki) yollara başvurmak için site yönetimine oy birliği ile yetki verildi.
 4. Gündemin 13ncü maddesine geçildi. Aidatların belirlenmesi konusu görüşüldü. Villalar için 330 TL, büyük dükkan için 330 TL, küçük dükkanlar için 110 TL olması oylandı, oy çokluğu ile kabul edildi. Aidatların her ayın 10uncu gününün mesai bitimine kadar ödenmesi kararı alındı.
 5. Dilek ve temennilere geçildi.
 • Site sakini Seda KURT havuzların hijyenine dikkat edilmesi ve havuzlarda alkol kullanılmasının önlenmesini temenni etti.
 • Site sakinimiz Kadriye GÜRLEYEN söz aldı. Eski ve yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
 • Site sakinimiz Mustafa İsmail TAŞPINAR söz aldı. Sitede profesyonel güvenlik sistemine geçilmesini, aidatların yetersiz olduğunu önerdi.
 • Seçilen yönetim kurulu başkanı genel kurula teşekkür etti.
 • Genel kurul toplantı tutanakları imzalandı.
Marmara Ereğlisi Emlak Konut Villaları Site Yönetimi Adres: Dereağzı Mahallesi 7004 Sokak No: 12 Marmara Ereğlisi Tekirdağ Türkiye
0282 623 69 72
info@emlakkonutvillalari.com
www.emlakkonutvillalari.com ©
X