Kategoriler

01.08.2020-31.07.2021 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MARMARAEREĞLİSİ EMLAK KONUT VİLLA VE SOSYAL TESİSLERİ KAT MALİKLERİ 01.08.2020-  31.07.2021 YILI (DÖNEMİ) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

                                                                                                                                                                14.08.2021

                                                                                                                                                                    23:45

 1. Yönetim kurulu başkanı Enver GÜZEL açılış konuşmasında; sitemizde vefat eden site sakinlerimize ve site personelimiz  Ogün OKAN’a Allahtan rahmet dileyip ailelerine baş sağlığı diledi. 12 yıldır sitemizde yaşadığını 2 yıldır da site yönetim kurulunda görev yaptığını, site yönetim kurulunda görev aldıktan sonra sitemizde yaşanan olumsuzlukları (havuzlarda yüksek sesle müzik dinlemek, gençlerin gece havuzları uygunsuz kullandıkları, bahçe sulama hortumlarının kesildiğini, site demirbaşlarına zarar verildiğini v.b.) gördüğünü, şahit olduğunu söyledi. Bu olumsuzlukların giderilmesi için hep beraber toplu yaşam kurallarına uygun hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Geçmişte görev alan yöneticilere teşekkür etti. Yeni görev alacak yöneticilere başarılar diledi. Mevcut yönetime destek veren ve kendilerini dinleyen site sakinlerine teşekkür etti.
 2. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal marşı okundu.
 3. Divan heyeti seçilmesi için 1 önerge verildi. Verilen önergenin oylamasında divan başkanlığına Yüksel YILMAZ, yazman üyeliğine Hasan ÇETLİ, oy sayım üyeliğine Aysel YÖRÜKOĞLU KENAR oy birliği ile seçildi. Divan heyetine (kuruluna) tutanakların, evrakların imzalanması için imza yetkisi oy birliği ile verildi. Divan başkanı Yüksel YILMAZ genel kurula 105 asil, 74 vekil toplam 179 site sakininin katılımı olduğunu söyledi.
 4. Gündemin 4üncü maddesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı Enver GÜZEL yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Dönem içerisinde sitemizde yapılan çalışmaları görsel eşliğinde slayt gösterisi marifeti ile site sakinlerine anlattı.
 5. Gündemin 5inci maddesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı Enver GÜZEL gelir-gider hesaplarını okudu.
 6. Gündemin 6ıncı maddesine geçildi. Denetleme kurulu başkanı Ruhi KANBUR denetim raporunu okudu.
 7. Gündemin 7inci maddesine geçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve gelir-gider hesaplarının müzakeresinde; yönetim kurulu başkanı Enver GÜZEL söz aldı. Denetleme raporunda idari yönden yapılan eleştiriyi cevapladı. Yusuf ÖZTÜRK söz aldı; yapılan çalışmalar için yönetim kuruluna teşekkür etti. Çocuk parkının daha iyi aydınlatılması gerektiğini söyledi. Kıdem tazminatlarının gelir-gider tablosunda ayrı bir bölümde olması gerektiğini söyledi. Doğalgaz geldikten sonra site içinde asfalt yolların bozulduğunu, belediyelere güvenmeden yeni yatırım bütçesi oluşturularak yapılması gerektiğini söyledi. Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin toplantılarının beraber yapılmamasının kendisi açısından doğru olduğunu söyledi. Denetleme kurulu başkanı Ruhi KANBUR söz aldı. Masa tenisi yapımı ve diğer eleştirileri, site yöneticilerinin sakin karşılamaları gerektiğini söyledi. Sinem ERTEN söz aldı. Ağaç kesme; havuzların kullanılmasındaki sıkıntılar, kiraya verilen evlerdeki kalan kişi sayılarının fazlalığından bahsetti. Bu konuda önlem alınması gerektiğini örnek olarak havuzlara kol bantı ile girilebileceğini söyledi. Burhan KARAİBRAHİMOĞLU söz aldı. Yapılan çalışmaları ve sunumu beğendiğini, denetim kurulu üyelerinin kaç sefer denetim yaptığını sorup, yönetim kurulunun genç site sakinlerinden oluştuğunu onlara destek olunması gerektiğini söyledi. İlyas AĞCA söz aldı. Havuzlarımızın etrafındaki korkulukların yükseltilmesi ve kapısına turnike yapılması gerektiğini, havuzlar kapalı iken insanların girmesinin bu şekilde engelleneceğini söyledi.
 8. Gündemin 8inci maddesine geçildi. Yönetim ve denetim kurulu ile 01 Ağustos 2020-31 Temmuz 2021 dönemi hesap dökümü  ayrı ayrı ibra için oylandı. Oy birliği ile yönetim ve denetim kurulu ile 01 Ağustos 2020-31 Temmuz 2021 dönemi hesap dökümü ayrı ayrı ibra edildi. (kabul edildi.)
 9. Gündemin 9uncu maddesine geçildi. Yönetim ve denetim kurulunun seçiminde divana verilen önergeler ile; yönetim ve denetim kuruluna üye olacak site sakinlerinin siteye borcu olmaması şartı oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelikleri için divana 1 önerge verildi. Divana verilen önerge oylandı. 2 hayır oyuna karşılık 177 evet oyu ile;

 YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE                YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

 1. D Adası 8897 parsel Enver GÜZEL                   1.D Adası 8897 parsel Levent KARAÇOBAN
 2. D Adası 8897 parsel Murat ÖZDEMİR            2. D Adası 8897 parsel Volkan AYAS
 3. E Adası 8898 parsel Bahadır ÇINAR                3. E Adası 8898 parsel Hayrettin DEMİR
 4. F Adası 8899 parsel Bülent SÖĞÜT                 4. F Adası 8899 parsel Bülent LOFÇALI
 5. G Adası 8900 parsel Taner ŞANSAL                5. G Adası 8900 parsel Aysel YÖRÜKOĞLU K.
 6. H Adası 8901-8903 parsel Hakan SARIAL     6. H Adası 8901-8903 parsel Birol KAHVECİ
 7. I Adası 8902 parsel Ahmet KARAKURT          7. I Adası 8902 parsel Erdoğan FİLOĞLU

Seçildiler.

Denetim kurulu üyelikleri için divana 1 önerge verildi. Divana verilen önerge oylandı. 2 hayır oyuna karşılık, 177 evet oyu ile;

DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE                 DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

 1. Dadası 8897 parsel Ergüder AYAS                   1. I adası 8902 parsel Saim Oğuz ÇOŞKUN
 2. D Adası 8897 parsel Hasan ÇETLİ                     2. D Adası 8897 parsel Serdar SEZER
 3. D Adası 8897 parsel Orhan ERMEK                 3. E Adası 8898  Emin ÜSTÜNADA

Seçilmişlerdir.

 1. Gündemin 10ncu maddesine geçildi. 01 Ağustos 2021-31 Temmuz 2022 işletme projesinin görüşülmesi, villa , küçük dükkan, büyük dükkan aidat avanslarının belirlenmesi konusunun görüşülmesinde yönetim kurulu başkanı Enver GÜZEL divana verilen önergeyi sundu. Tevrat TEKİN söz aldı. İşletme projesinin detaylı açıklamasının istedi. Enver GÜZEL söz alıp, işletme projesinin detaylı açıklamasını yaptı. Cevat BAŞYİĞİT söz aldı. Aidatların dışında yatırım bütçesi için avans(para) talep edilip edilmeyeceğinin açıklanmasını istedi. Açıklama yapıldıktan sonra oylama yapılmasını talep etti. Site sakinlerinin itirazı üzerine divan başkanı Yüksel YILMAZ gündem karıştırılmadan gündemin sırasına göre oylama yapılması gerektiğini söyleyerek divana verilen işletme projesinin  önergesini oylamaya sundu. 98 kabul oyuna karşılık 67 red oyu ile önerge kabul edildi. Önergeye göre 433 villa aylık 550,00 TL, 10 villa aylık 275,00 TL, 1 büyük dükkan aylık 525,00TL, 5 adet 21m2lik dükkan aylık 180,00TL, 4 adet 10m2lik  dükkan aylık 100,00TL aidat ödemesi oy çokluğu ile kabul edildi.
 2. Gündemin 11nci maddesine geçildi. Her ay aidatlardan kıdem tazminatına aktarılan 20,00TL’nin 30,00TL’ye çıkartılması önergesi oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.
 3. Gündemin 12nci maddesine geçildi. Site yönetim kurulu başkanı Enver GÜZEL söz aldı. Sitemizde yaşanan olumsuz bir olaydan ve site sakinlerinin divana verdikleri 47 imzalı önergeden söz etti bu nedenle güvenlik kamera sisteminin sitemizin ihtiyacı olduğunu vurguladı. Erdoğan GÜRBÜZ söz aldı. Evinden bir site sakini tarafından alınan eşyaları detayları ile anlattı. Bu site sakininin sitemizde yaşamaması için yönetim kurulunun ve site sakinlerinin yapması gereken ne ise, yapması gerektiğini söyledi. Kameranın güvenliği arttıracağını ve sitemizin kamera sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi. Cevat BAŞYİĞİT söz aldı. Kamera sisteminin kaça mal olacağını net rakamlarla açıklanmasını istedi. Site yönetim kurulu başkanı Enver GÜZEL söz alarak kamera sistemi için piyasadan alınan 4 adet teklifin bedelleri(paraları) ile ne şekilde sistemin kurulacağını detaylı açıkladı. Sistemin villa başına 500,00TL’ye mal olacağını söyledi. Önergenin oylaması yapıldı. Oy birliği ile kabul edildi.
 4. Gündemin 13ncü maddesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı Enver GÜZEL söz aldı. Sitemizde 2 adet arıtma ünitesi olduğunu, arıtma ünitesi ve kanalizasyon şebekesinin öneminden bahsetti. Arıtma üniteleri olmasa sitemiz yılda 600 bin TL vidanjör parası vermesi gerektiğini bu yüzden arıtma ünitelerini aşırı yağışlarda su basmaması için 2 adet jeneratör alınması gerektiğini villa başına maliyetinin 100,00TL olacağını söyledi. Bu konu için divana verilen önerge oylandı. Oy birliği ile jeneratörlerin alınmasına karar verildi. Site sakinlerinin talepleri üzerine yatırım bütçesi için alınacak 600,00TL’nin ; Ekim 2021 200,00TL, Kasım 2021 200,00TL, Aralık 2021 200,00TL olmak üzere 3 taksitle alınmasını divan başkanı Yüksel YILMAZ site sakinlerinin oylarına sundu. Oy birliği ile kabul edildi.
 5. Gündemin 14üncü maddesine geçildi. Bölgemizde oluşan siteler üst birliğine, sitemizi temsil etmek için 2 kişinin görevlendirilme yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi konusu görüşüldü. Divan başkanı Yüksel YILMAZ bu konunun ne kadar önemli olduğunu, bu tür birlikteliklerle geçmişte sitemizin kazanımlarını söyledi. Gündem site sakinlerinin oylarına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
 6. Gündemin 15nci maddesine geçildi. Dilek ve temenniler bölümünde divana verilen 3 önerge görüşüldü. 1nci önergede haziran, temmuz, ağustos aylarında hafta sonlarında sitemizde park yeri sıkıntısı olduğu için; hafta sonlarında sitemize gelen misafir araçların dışarıda park ettirilmesi site sakinlerinin oylarına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 2nci önergede verilen konu; nöbetçi havuzlarda o bölgedeki site sakinlerine çok rahatsızlık verildiği bu nedenle nöbetçi havuzların saat 22:00’da kapatılması önerildi. Site sakinlerinin oylarına sunuldu. Nöbetçi havuzların saat 22:00’da kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 3ncü önergede F adasındaki tenis kortunun ihtiyaç üzerine voleybol sahasına dönüştürülmesi konusu görüşüldü. Site sakinlerinin oylarına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
 7. Gündemin 16ncı maddesine geçildi. Divan başkanı Yüksel YILMAZ site sakinlerine başka söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alınmayınca gündemdeki maddelerin sırası ile ayrıntılarıyla görüşüldüğünü, yapılan genel kurulun sitemize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak katılımcılara teşekkür etti. Toplantının bittiğini ilan etti.

                

 

 

 

Marmara Ereğlisi Emlak Konut Villaları Site Yönetimi Adres: Dereağzı Mahallesi 7004 Sokak No: 12 Marmara Ereğlisi Tekirdağ Türkiye
0282 623 69 72
info@emlakkonutvillalari.com
www.emlakkonutvillalari.com ©
X